Договор за обществена поръчка №173/16.10.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Райт Клийнинг” ООД, с предмет: „Доставка на почистващи препарати”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.