Договор за обществена поръчка № 174/06.10.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „БДЖ -Булвагон" АД, с предмет: „Ремонт на 20 броя дисплеи тип MFT1S1 и 10 броя дисплеи тип MFD 10/4е” за нуждите на „БДЖ –Пътнически превози” сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0031 в РОП

16.11.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.