Договор за обществена поръчка №180/08.10.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Евромаркет БРД” ООД с предмет: Доставка на тел за телоподаващи устройства

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.