Договор за обществена поръчка №197/28.11.2013 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, с предмет: „Доставка на чай, кафе и захар”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.