Договор за обществена поръчка № 61 /09.05.2014 г., сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – ДП "НКЖИ" с предмет: "Продажба на билети за пътнически жп превози във вътрешно и международно съобщение в жп гари, спирки и разделните постове управлявани от НК "ЖИ"", сключен в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП, с уникален номер № 01605-2014-0006 в РОП

29.08.2017 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.