Договор за обществена поръчка №93/18.06.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „ВРЗ-99” АД, с предмет: „Доставка на текстилно-гумени ръкави за ТПС”

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.