№ 01605-2017-0018 "Доставка и монтаж на 22 броя климатични уредби за кабините на електрически локомотиви серия 44 и 45", Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.05.2017 г.

30.05.2017 • Процедури по ЗОП