„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 /осем/ броя стационарни (компютърни конфигурации за закрит монтаж) електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и привеждане, съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства към модулните инсталации за дизелово гориво в оделенията на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”.

14.05.2019 • Пазарни консултации