№ 01605-2017-0019 „Доставка на 140 броя подвески, комплект с гайки, за електрически локомотиви серии 44 и 45 за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 04.07.2017 г.

04.07.2017 • Процедури по ЗОП


1.Решение № 25/04.07.2017г. за откриване на процедурата

2.Обявление за поръчка – комунални услуги

3.Технически изисквания за доставка на подвески, комплект с гайки, за електрически локомотиви серия 44 и 45

4.Техническа спецификация и партидност, срокове и място за доставка на подвески за локомотиви серии 44 и 45, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период

5.Чертеж на подвескa, гайка и контрагайка

6.Документация за участие

21.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

31.08.2017 г.

Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

Решение №27/31.08.2017 г. на Управителя на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

23.10.2017г.

Договор №225/18.10.2017г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги.

08.03.2018 г.

 Информация за приключил договор № 225/18.10.2018 г. с дата на публикуване 08.03.2018 г.