№ 01605-2017-0020 "Доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав ", Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 26.07.2017 г

26.07.2017 • Процедури по ЗОП


  1. Решение за откриване на процедурата № 27/25.07.2017 г.
  1. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Техническа спецификация за доставка на акумулаторни батерии за подвижния жп състав, за едногодишен период, използвани в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

4.Спецификация за партидност, срокове и място за доставка на акумулаторни батерии за подвижния жп състав, за едногодишен период за едногодишен период, използвани в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД;

5.Техническа спецификация за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии за дизеловия тягов подвижния жп състав на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – за позиция №1;

6. Техническа спецификация за доставка на алкални никел – кадмиеви акумулаторни батерии тип KMZ160P със синтеровани плочи за електрически локомотиви серия 44 и 45 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – за позиция №2;

7.Техническа спецификация за доставка на алкални акумулаторни батерии тип 5KMZ160P със синтеровани плочи за електрически локомотиви серия 61 – за позиция №3;

8.Техническа спецификация за доставка на акумулаторни батерии, използвани в ЕМВ серия 30 и 31 – за позиция №4;

9.Техническа спецификация за доставка на стартерни оловно киселинни акумулаторни батерии, предназначени за дизелов мотрисен влак /ДМВ/ серия 10 на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД – за позиция №5;

10.Документация за участие

05.09.2017г.

Протокол №1 от 30.08.2017г.

27.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2017г.

 1.  Доклад по чл.60 от ППЗОП

 2. Решение №29/20.10.2017г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществената поръчка по всяка една от обособените позиции с №№ 1, 2, 3, и 5”.

 3. Решение №11/20.10.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №4 - „Доставка на АБ за ЕМВ серия 30 и 31”

03.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, прекратяване на обществената поръчка за обособена позиция №4 - „Доставка на АБ за ЕМВ серия 30 и 31”;

20.12.2017 г.

   1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги, за възлагане на обществената поръчка за обособени позиции №1, №2, №3 и №5”

  2.Договор № 286/14.12.2017 г. за обособени позиции №1, №2, №3 и №5”

20.04.2018 г.

Информация за приключил договор