УНП в РОП № 01605-2017-0029 „Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”, процедура на Договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 03.11.2017 г.

03.11.2017 • Процедури по ЗОП