№ 01605-2017-0009 „Доставка на горива (автомобилни бензини и дизелово гориво) чрез системи на зареждане при безналично картово плащане, необходими за нуждите на автомобилите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от три години”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2017 г.

09.03.2017 • Процедури по ЗОП