№ 01605-2020-0015 "Доставка на гориво за дизелови двигатели за тригодишен период", процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП открита с Решение № 16/ 19.02.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 19.02.2020 г.

19.02.2020 • Процедури по ЗОП


19.02.2020 г. Решение за откриване на процедура № 16/19.02.2020г. Документация за участие   09.04.2020 г. Борсов договор №260/10.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги,...