ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА

08.10.2014 • Процедури по ЗОП


ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

ДОСТАВКА НА ХАРТИЯ, ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Документи: