Доставка на настолни компютри нисък и висок клас, монитори и преносими компютри за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с решение №5/26.01.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0003 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 26.01.2016 г.

26.01.2016 • Процедури по ЗОП