Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плат за тапициране на седалките на пътнически вагони за нуждите на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД”. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 04.01.2023г. (вкл.).

20.12.2022 • Пазарни консултации