"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов” №3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на почистващи материали и пособия за изпълнение на дейностите по почистване на подвижен железопътен състав и помещения за период до края на 2015 г.” Публичната покана е публикувана под номер 9044441 в Регистъра за публични покани към АОП на 31.07.2015 г.

31.07.2015 • Публични покани