Доставка на резервни части за възстановяване на преобразувател за отопление на влаковете(ПОВ) на локомотив 07123.3 и резервни части за подръжка и ремонт на преобразуватели за отопление на влаковете, по спецификация, за локомотиви серия 07100 от парка на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД", открита процедура по ЗОП, открита с решение №12/02.03.2016 г. на управителя на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Решението и Обявлението са с уникален номер 01605-2016-0010 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им с дата: 02.03.2016 г.

02.03.2016 • Процедури по ЗОП