“Доставка на специални силови кабели 1 х 95 мм2,1 х 150 мм2 и 1 х 185 мм2 и други проводници за нуждите на локомотиви и вагони, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 11/23.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2016-0009 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 23.02.2016 г.

23.02.2016 • Процедури по ЗОП