Доставка на стенд за изпитване на пружини за пътническите вагони, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД , с цел обезпечаване на ремонтите на пътнически вагони в поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” Публичната покана е публикувана под номер 9046828 в Регистъра за публични покани към АОП на 16.10.2015г.

16.10.2015 • Публични покани