Доставка на сървъри, сторидж масив и виртуализационен софтуер”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 43/06.11.2014 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението е под уникален № 01605-2014-0042 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувано на 06.11.2014 г.

06.11.2014 • Процедури по ЗОП