„Доставка на валове за малко зъбно колело за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 44 и 45, за нуждите на „БДЖ-пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-00017 на 13.04.2016г.

13.04.2016 • Процедури по ЗОП