"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, ул.” Иван Вазов" № 3, ЕИК 175405647, отправя покана за участие в обществена поръчка съгласно глава Осем "а" от ЗОП с предмет: "Доставка резервни части за механичната част на спирачната система на електрически локомотиви серии 40", за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, публичната покана е публикувана под номер 9043227 в Регистъра за публични покани към АОП на 26.06.15 г. Договор № 149/08.09.2015 г.

26.06.2015 • Публични покани