„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда”, във връзка с реализиране на проект на НК „Железопътна инфраструктура“ с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София

30.01.2024 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.