Изработване и доставка на корекционни очила за работещите с видеодисплеи от системата на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД с предварително извършване на медицински преглед от лекар-офталмолог” Публичната покана е публикувана под номер 9047716 в Регистъра за публични покани към АОП на 17.11.2015 г.

17.11.2015 • Публични покани