9075674 „Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради, открити площи, пътнически вагони, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) и електрически мотрисни влакове (ЕМВ), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, с 6 (шест) обособени позиции. Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 04.05.2018 г.

04.05.2018 • Събиране на оферти с обява или покана до определени лица


Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Приложения към Обявата:

1. Спецификации – Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6

2. Технически изисквания за изпълнение на услугата – Приложения №№ 7, 8 и 9

3. Проект на договор за вагони, ЕМВ и ДМВ – Приложениe № 11

4. Проект на договор за сгради и площи – Приложениe № 12

5. Образци на документи за попълване

14.05.2018 г.

Разяснение № 36-00-140/14.05.2018г.

15.05.2018г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9076090

13.07.2018г.

Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД на 11.07.2018г.

07.08.2018г.:

1. Договор_№186/01.08.18г.;
2. Договор_№187/01.08.18г.;
3. Договор_№188/01.08.18г.;
4. Договор_№189/01.08.18г.;
5. Договор_№193/06.08.18г.;
6. Договор_№194/06.08.18г.;

10.06.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 186/ 01.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 187/ 01.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 188/ 01.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 189/ 01.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 193/ 06.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР № 194/ 06.08.2018 г.