№ 01605-2017-0016 „Извършване на капитален ремонт с възстановяване на автентичния вид на салон вагони №№ 5152 9810 051-9, 5152 9940 075-1, 5152 9940 078-5 и 5152 9810 052-7, за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД”, Публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 12.04.2017 г.

12.04.2017 • Процедури по ЗОП