№ 01605-2019-0036 „Извършване на планова техническа поддръжка на електрически мотрисни влакове /ЕМВ/ серии 30 и 31, със срок на възлагане до започване на фактическото изпълнение на плановата техническа поддръжка, включена в обема на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Извършване на техническа поддръжка за 5-годишен период на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД“, открита с решение №1/03.01.2017 г.“, открита с Решение №44/09.12.2019 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.12.2019г

09.12.2019 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
3 692 520.00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
20.12.2019г.,16:45 часа
09.12.2019 г. 1.„Решение №44/09.12.2019г. за откриване на процедурата” 2. Допълнение към Решение №44 от 09.12.19г.  3.„Покана за участие № 03-24-58/09.12.2019г.” 4.„Приложения към покана за...