на договор за обществена поръчка №111/23.07.2014 г. сключен с ИЗПЪЛНИТЕЛ – „Медицинска техника инженеринг” ООД с предмет: Доставка на регистрираща лента /ролки диаграмна хартия/ за лентови тахографи тип RT система HASTER

08.07.2015 • Плащания и изпълнение на договори, сключени в резултат на проведени обществени поръчки по ЗОП, обявени преди 01.10.2014 г. и с продължило изпълнение след 01.10.2014 г.