№ 01605-2020-0030 „Наем на 2 /два/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД. Процедура на договаряне без предварителна покана за участие по ЗОП, открита с Решение № 37/11.06.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.06.2020 г.

11.06.2020 • Процедури по ЗОП

Прогнозна стойност:
1 620 000,00 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти:
22.06.2020 г. 16:45 часа