Наименование: „Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Наемане на пътнически вагони тип Бистро/Вагон ресторант” . Срокът за предоставяне на индикативни ценови предложения е до 12.03.2022 г. (вкл.).

23.02.2022 • Пазарни консултации