Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на хидравлични демпфери от ресорни степени на пътнически вагони във Вагонно депо „Надежда”. Срок за предоставяне на оферти до 13.12.2021г. (вкл.)

07.12.2021 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg