„Покана за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на идеен проект за „Проучване, проектиране, реконструкция, модернизация и изграждане на сграден фонд, съоръжения и железопътна инфраструктура на територията на Вагонно депо Надежда”, във връзка с реализиране на проект на НК „Железопътна инфраструктура“ Срок за предоставяне на индикативно ценово предложение е до 12.09.2023 г. (вкл.).

21.08.2023 • Пазарни консултации


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ НА E-MAIL: tenderspp@bdz.bg.