Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви с номера 44 062; 44 063; 44 065; 44 088; 44 107”

08.02.2019 • Предварителни обявления