Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви в експлоатация с №№ 44 169; 45 173; 45 175; 45 176; 44 185”

08.02.2019 • Предварителни обявления