Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 5 броя електрически локомотиви с №№ 44 076; 44 078; 45 082; 44 098; 44 099”

08.02.2019 • Предварителни обявления