Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на 10 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 070; 45 085; 44 087; 44 150; 44 160; 45 157; 45 187; 45 190; 45 204; 45 205”

08.02.2019 • Предварителни обявления