Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотиви с номера №№ 45 172; 44 174; 45 177; 44 178; 44 179; 45 196; 44 198”

08.02.2019 • Предварителни обявления