Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 109; 44 111; 44 126; 44 197; 45 113; 45 199”

08.02.2019 • Предварителни обявления