Периодично индикативно обявление за обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотиви с номера №№ 44 117; 44 125; 44 144; 45 146; 44 120; 44 158; 44 202”

08.02.2019 • Предварителни обявления