УНП в РОП № 01605-2017-0027 “Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, процедура на публично състезание по ЗОП, открита с Решение №34/16.10.2017г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 16.10.2017г.

16.10.2017 • Процедури по ЗОП