„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на специализиран, концентриран препарат, необходим за външно измиване на пътнически вагони в миячни машини АМИВАГ за период от една година за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”.

17.05.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане