„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на ленти за скоростомери, тип RT, система „HASLER”, за нуждите на локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД” за период от една година

05.06.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане