Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет : „Доставка на електронни компоненти за модули HSWD-11 и HSWE-11”. Срок за предоставяне на оферти до 25.06.2019г. (вкл.)

11.06.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане