„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : "Доставка на товарен автомобил N3, дизелов, след 2000г. за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”

11.06.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане