„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Доставка на спално бельо за нуждите на поделенията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД . Срок за предоставяне на оферти до 15.07.2019г. (вкл.)

01.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане