„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: : „Ремонт на карданен вал LDH 1250 от дизелов локомотив серия 55“. Срок за предоставяне на оферти до 15.07.2019г. (вкл.)

01.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане