„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на фреон R134a’’ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 11.07.2019г. (вкл.)

02.07.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане