Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрографитни лайсни за токоснемателите на електрически тягов подвижен състав на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 25.06.2019г. (вкл.)

11.06.2019 • Обществени поръчки чрез директно възлагане