Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Сервизно обслужване на Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) с единен централен сървър и КЛЕН, свързани в мрежата на всички търговски обекти тип: БДЖ ПП билетоиздаваща система за отчитане на приходите". Срок за предоставяне на оферти до 21.08.2023 г. (вкл.)

15.08.2023 • Обществени поръчки чрез директно възлагане